Više

  Odluke i zaključci Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na 57. zasjedanju donijela je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta. Iznos je povećan sa 14.700,00 KM na 21.000,00 KM. Izmjenama Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom ŽP za 2016.g. na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe u dijelu koji se odnosi na Program stipendiranja studenata Medicinskog fakulteta povećana su sredstva za iznos od 6.300,00 KM.
  Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz proračuna Županije Posavske za 2016 za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama. Izmjenama Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom ŽP za 2016g. Na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe u dijelu koji se odnosi na Program zaštite obitelji s djecom za Program porodnih naknada nezaposlenih majki smanjena su sredstva za iznos od 47.000,00 KM. (radi se o većem iznosu planiranih sredstava ). Planirana su sredstva u iznosu od 240,000,00 KM smanjena su na 193.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite. Izmjenama Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.g. na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe u dijelu koji se odnosi na Program socijalne zaštite povećana su sredstva za iznos od 56.700,00 KM ( povećan je iznos sa 882.000,00 KM na 938.700,00 KM).
  Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata. Izmjenama Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.g. na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe u dijelu koji se odnosi na Program civilnih žrtava rata smanjena su sredstva za iznos od 14.000,00 KM ( smanjen iznos sa 392.000,00 KM na 378.000,00 KM).
  Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama. Izmjenama Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.g. na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe u dijelu koji se odnosi na Program zaštite obitelji s djecom za Program porodnih naknada zaposlenim majkama smanjena su sredstva za iznos od 210.000,00 KM, odnosno sa 520.000,00 KM na 310.000,00 KM (radi se o većem iznosu planiranih sredstava).
  Vlada Županije Posavske donijela je odluku o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta, budući je rebalansom grant povećan sa 600.000,00 na 700.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti ( ukupan iznos od 53.400,00 KM). Najveći broj od 28 klubova i društava odnosi se na nogometne klubove ( 16), četiri na odbojkaške a ostalo za realizaciju kulturni sadržaja.
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima s područja Županije Posavske. Odobreno je izdvajanje sredstava od 16.000,00, KM.
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2016.g. općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac 2016/2017 u ukupnom iznosu od 28.556,00 KM.
  Vlada je donijela zaključke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme (učitelj matematike) u OŠ Braće Radića u Domaljevcu i Županijskoj bolnici Orašje za zapošljavanje na neodređeno vrijeme specijaliste opće kirurgije . Vlada je također donijela i Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radna mjesta u srednjim i osnovnim školama. Ne radi se o novim upošljavanjima već o usklađivanju statusa djelatnika sa novim Zakonom o radu, rečeno je u pojašnjenju. Djelatnicima koji su ispunili zakonom propisane uvjete o dužini rada ugovori na određeno pretvaraju se u ugovore na neodređeno vrijeme.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti