Više

  Održana 37. sjednica Vlada Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje predsjednika Vlade Županije Posavske Marijana Klaića u sjedištu Vlade u Orašju održana je 37. Vlade na kojoj je Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja na dnevni red uputilo četiri Pravilnika kojima s propisuju uvjeti, kriteriji i postupci za dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ Proračuna Županije Posavske. Radi se o sljedećim Pravilnicima:

  • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu nepovratnih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima,
  • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih sredstava za sufinanciranje troškova uvođenja međunarodnih standarda i troškova recertifikacije standarda,
  • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava,
  • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije.
   -Donošenje Pravilnika je i obveza Ministarstva s obzirom na ranije odluke Vlade Županije Posavske, prema kojima je Ministarstvo za svaki vid poticaja dužno utvrditi i Vladi predložiti uvjete i kriterije te način realizacije dodijeljenih sredstava.Cilj donošenja Pravilnika je javnost i transparentnost dodjele financijskih sredstava, davanje smjernica Ministarstvu u kreiranju javnih poziva, dodjele i kasnije realizacije dodijeljenih sredstava te u vezi s tim i poštivanje financijskih propisa naspram utroška javnih prihoda, istaknula je u pojašnjenju pomoćnik ministra Mirzeta Topolović.Vlada Županije Posavske je dala suglasnost na navedene Pravilnike. Time su završene sve predradnje za raspisivanje javnih poziva za dodjelu sredstava Proračuna Županije Posavske na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta.“

  Tri točke dnevnoga reda predložilo je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva a odnosile su se na sanacije kanala. Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kosijerača u dužini od 2.348,30 km. Procijenjena vrijednost javne nabave je 72.000,00 KM.Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministartvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumasrtva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kamenica u dužini od 2.782,00 km. Procijenjena je vrijednost javne nabave 69.000,00 KM. Vlada Županije Posavske donijela je i Odluku o davanju suglasnosti Ministartvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Jošava u dužini od 2.780,00 km. Procijenjena je vrijednost javne nabave od 40.0000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske pokazala je socijalnu senzibiliziranost spram djece sa posebnim potrebama. Vlada je donijela Zaključak kojim je iskazala spremnost da u periodu od 2017.g. do 2019.g. sufinancira implementaciju projekta prekogranične suradnje Udruge građana roditelja djece s posebnim potrebama „Kuća nade“ Odžak s Poliklinikom Zlatni cekin u iznosu od 60.000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za sufinanciranje prijevoza učenika za travanj školske 2015/2016.g. Odobren je ukupan financijski iznos za tri općine od 34.604,00 KM.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2016.g. na ime realizacije športskih programa i aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM ( Ženki odbojkaški klub „Napredak“ Odžak, Udruga ribolovaca „Šaran“ Orašje i HNK „Jedinstvo“ Bukova Greda).

  Vlada Županije Posavske uz ostale donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske ( JP Radio postaja Orašje, JP Radio postaja Odžak i Radio Preporod Odžak) u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti