Više

  Održana XII. redovita sjednica Skupštine Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Blaža Župarića, predsjednika Skupštine Županije Posavske u dvorani za sjednice Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu danas (21.03.) održana je XII. redovita sjednica Skupštine Županije Posavske. Svih osam predloženih točaka su usvojene, a Informacije primljene k znanju.
  Usvojena je Odluka o usvajanju Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019.-2039.godina koju je dodatno pojasnio ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja Dragutin Živković.
  Zastupnici su jednoglasno podržali i istaknuli značaj tog strateškog dokumenta, koji je u Nacrtu donesen 2021. godine i usklađen sa sve tri lokalne zajednice. Suština ovog dokumenta je na očuvanju poljoprivrede, najznačajnijeg resursa ŽP i njemu je posvećena posebna pozornost, naglasio je ministar Živković. Izrazio je veliko zadovoljstvo usvajanjem važnog dokumenta Prostornog plana ŽP za razdoblje 2019.-2039.godine. U prethodne dvije godine provedene su brojne aktivnosti koje su rezultirale današnjim usvajanjem Plana, kojeg je Vlada ŽP prethodno usvojila 11. ožujka ove godine. Strategija razvoja ŽP je bila jedan od dokumenata koje smo uvažavali pri izradi Prostornog plana. Posebnu pažnju smo obratili i na prometnu i poduzetničku infrastrukturu, očuvanje poljoprivrede, na predviđene površine za ispitivanje eksploatacije mineralnih sirovina, a svakako i druga područja koja se tiču zdravstva i obrazovanja. Obzirom da je ŽP rizično područje po pitanju poplava, značajnu smo pozornost posvetili izradi vodozaštitnih objekata na području ŽP, kazao je uz ostalo ministar Dragutin Živković.

  Potporu zastupnika dobio je i Zakon o pečatu ŽP kojim se utvrđuju tijela koja imaju pravo na pečat ŽP, njegova namjena, oblik i sadržaj, zatim izrada pečata, evidencija, čuvanje i uporaba pečata, te nadzor i kazne za nepridržavanje odredbi Zakona. Postojeći Zakon o pečatu ŽP jedan je od najstarijih zakona koji su uopće doneseni u ŽP, a od njegovog donošenja i stupanja na snagu, prošlo više od 27 godina.
  Na sjednici je usvojen Nacrt zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza–kopneni krajobraz „Tišina“ i „Starača” o čemu je pojašnjenje kazao ministar prometa, veza i zaštite okoliša Pero Radić. Skupština je zadužila predlagača (Vladu ŽP), da u roku 60 dana provede javne rasprave.
  Zbog nespojivosti dužnosti, Skupština je usvojila odluku o razrješenju Đure Delića člana Odbora za društvene djelatnosti, jednakopravnost spolova i borbu protiv korupcije.
  Usvojeno je Izvješće o radu Neovisnog odbora za izbor i reviziju ravnatelja policije MUP-a ŽP za 2023. godinu u protekloj godini o čemu je pojašnjenje dao predsjednik tog odbora Ivica Marković. Neovisni odbor je održao 13 redovitih sjednica, na kojima se raspravljalo o ukupno 69 točaka dnevnog reda. Neovisni odbor je na sjednicama raspravljao o pitanjima koja se odnose na sigurnost, te sugerirao ravnatelju policije i na određene probleme.
  Primljena je k znaju Informacija o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2023. godinu o čemu je pojašnjenje dala predsjednica suda Dženeta Pašalić Odžak. Budući je tek imenovana na novu dužnost zastupnici su joj čestitali i zaželjeli uspješan rad.
  Primljena je k znaju i Informacija o radu Kantonalnog tužiteljstva za 2023. godinu o čemu je pojašnjenje dala glavna tužiteljica Ivanka Stanić. Na kraju obrazloženja je glavna tužiteljica Stanić upozorila i na problem nasilja u obiteljima zbog osoba oboljelih od PTSP-a te nužnost angažiranja profesionalne pomoći takvim osobama.
  Na početku zasjedanja Skupštine zastupnička pitanja i inicijative postavili su zastupnici Drago Zečević i Mehmed Memišević.

  Na kraju zasjedanja detaljnije je u izjavi za medije pojasnio zasjedanje Skupštine predsjednik Blaž Župarić:
  -Imali smo jedan poprilično dobar i kvalitetan rad zasjedanja Skupštine Županije Posavske i donijeli važne propise. Prije svega, Odluku o usvajanju Prostornog plana Županije Posavske. Radi se o jednom izuzetno važnom strateškom dokumentu za prostor Županije Posavske na kojemu je rađeno više od dvije godine dana koji je prošao sve faze javne rasprave i javnog uvida, i dobio sve potrebite suglasnosti. Važan dokument će obilježiti budući prostor, rad i djelovanje čitave Županije Posavske, omogućiti buduću razvoj, infrastrukture, gospodarstva i svega što Prostorni plan sadržava. Donijeli smo nekoliko nacrta zakona, Nacrte zakona o proglašenju zaštićenih područja bara Starače i Tišine, resurse koje trebamo zaštititi i ostaviti budućim generacijama u poboljšanom obliku. Imali smo prigode čuti i informacije o radu pojedinih institucija, o radu policijskih struktura te pravosudnih institucija. Iz onoga što smo uspjeli danas saznati rade vrlo kvalitetno svoj posao a po njihovoj kvaliteti rada, vjerujem da se nalaze u samom vrhu Federacije BiH, izjavio je predsjednik Skupštine Blaž Župarić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti