Odžak

15616

Općina Odžak je na površini od 171,4 km. Sjevernim dijelom općinske granice proteže se rijeka Sava što je granica s Republikom Hrvatskom (EU), istočnim dijelom je rijeka Bosna, dok se jugozapadnim dijelom granice općine prostire niska planina Vučijak čiji je najviši vrh Kadar (204 m). Na njezinom području se nalazi ušće rijeke Bosne u rijeku Savu.
Općinom Odžak pruža se najveći granični prijelaz na sjeveru Bosne i Hercegovine sa mostom na rijeci Savi u Svilaju koji će općinu Odžak povezati sa EU i sa paneuropskim koridorom Vc, (kroz općinu Odžak prolazi u dužini od 11 km). Odžak je i sjedište pravosudne vlasti Županije Posavske.
Po posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u općini živi 18.373 stanovnika. Općina je organizirana u 22 mjesne zajednice, od kojih je najveće naseljeno mjesto Odžak s oko 9.000 stanovnika.
Područje općine se sastoji od 15 naseljenih mjesta – Ada, Brusnica Mala, Donja Dubica, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Novo Selo, Odžak, Posavska Mahala, Potočani, Prud, Vojskova, Zorice i Vrbovac, odnosno 20 katastarskih općina (KO) – Ada, Bosanski Samac, Brusnica Mala, Brusnica Velika, Crkvina, Donja Dubica, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Novo Selo, Odžak, Posavska Mahala, Potočani, Prud, Trnjak – Zorice, Vojskova i Vrbovac.