Više

  Okončan postupak razvrstavanje/kategorizacije lokalnih cesta u regionalne ceste na teritoriji ŽP

  Najčitanije

  Na temelju inicijative Predsjednika Vlade Županije Posavske o pokretanju aktivnosti na razvrstavanju/kategorizaciji lokalnih cesta u regionalne ceste na teritoriju Županije Posavske, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske je sagledalo sve zakonske mogućnosti za pokretanje ovakve vrste zahtjeva te je u suradnji s općinama Županije Posavske izradilo prijedlog koji je upućen Vladi Županije Posavske na razmatranje.
  Pravni temelj za pripremu kriterija i donošenje odluka o razvrstavanju javnih cesta reguliran je u Federaciji Bosne i Hercegovine sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima:
  -Zakona o cestama F BiH („Službene novine F BiH“ 12/10, 16/10 i 66/13)
  -Uredba o mjerilima i kriterijima za razvrstavanje javnih cesta („Službene novine F BiH“ broj 63/11).
  Kriteriji za razvrstavanje javnih cesta, izrađeni u okviru Smjernica za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putevima Federacije Bosne i Hercegovine, prihvaćenih Odlukom Vlade Federacije BiH br. 986/06 od 07.12.2006. godine.(“Službene-novine Federacije BiH”, broj 80/06), sastavni su dio gore navedene Uredbe.
  Na sjednici održanoj 25.03.2021. godine Vlada Županije Posavske je donijela Zaključak o prihvaćanju prijedloga za pokretanje postupka za razvrstavanje lokalnih cesta u regionalne, kojim je zadužila Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša da kod nadležnih federalnih institucija pokrene postupak za razvrstavanje.
  Zahtjevom prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i dostavljenom obvezujućom dokumentacijom, dana, 26.04.2021.godine otpočela je procedura propisana gore navedenom legislativom.
  Nakon višemjesečnih aktivnosti, ishođen je pozitivan rezultat te je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 302. sjednici održanoj dana 10.02.2022. godine na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta u regionalne ceste na teritoriju Županije Posavske. Odluka je objavljena u „Službenim novinama FBiH“ , broj 12/22.
  Ovom Odlukom na teritoriju Županije Posavske lokalne ceste razvrstavaju se u regionalne ceste i to:
  U općini Odžak
  Sabirna lokalna cesta SLC 10 Novi Grad (M-14.1) – Gornja Dubica (M 14.2) ukupne dužine 8958 m, razvrstava se u regionalnu cestu s oznakom R-464b

  U općini Domaljevac-Šamac
  Sabirna lokalna cesta SLC 1 ulica Sv.Ane kroz Domaljevac – SLC 4 – ulica Nikole Tesle kroz Brvnik – granica entiteta RS ukupne dužine 5730 m, razvrstava se u regionalnu cestu s oznakom R-464c;

  U općini Orašje
  Sabirna lokalna cesta SLC 1 ulica Filipovići Bok – križanje sa R-463 – ulica Kralja Tomislava (Oštra Luka) – Školska ulica (Oštra Luka) do križanja sa ulicom Šošino brdo (Oštra Luka) – SLC 2 ulica Šošino brdo (Oštra Luka) – Brvnik – granica entiteta RS ukupne dužine 5700 m, razvrstava se u regionalnu cestu s oznakom R-463a;

  Sabirna lokalna cesta SLC 5 ulica Vladimira Nazora (Tolisa) – križanje s M-14.2 i križanje s R-463 ukupne dužine 3350 m, razvrstava se u regionalnu cestu sa oznakom R-463b;
  Lokalna cesta LC-UG2 Ugljara križanje sa M-14.2 – Ugljara centar -SLC 7 (Ugljara- Centar)
  -ulica Josipa Bana Jelačića (Donja Mahala)-križanje sa M- 14.2. ukupne dužine 2400 m,
  razvrstava se u regionalnu cestu s oznakom R-463c.

  U periodu pred nama, a najkasnije do 01.07.2022. godine, pristupiti će se realizaciji Odluke Vlade F BiH, imenovanjem Povjerenstva za prijenos upravljanja na javnim cestama, koje ima zadaću pripreme zapisnika o prijenosu upravljanja, između primatelja upravljanja (Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša) i davatelja na upravljanje javnih cesta (općine Županije Posavske) sa svim elementima koji se odnose na opis i opće stanje cesta, tehničku i financijsku dokumentaciju.
  Nakon prijenosa na upravljanje, Županija Posavska će sukladno članku 13. Zakona o cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine preuzeti će sve aktivnosti i poslove vezane za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu gore navedenih cesta.

  Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša
  Županije Posavske

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti