Više

  Okrugli stol „Posavina dvije godine nakon poplava„

  Najčitanije

  Na inicijativu predsjednika Vlade Županije Posavske Marijana Klaića Vlada Županije Posavske jučer (17.05.) održala je u dvorani Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu okrugli stol pod imenom „Posavina dvije godine nakon poplava“ kojim je željela podsjetili na tu prirodnu nesreću i razmjere šteta, javnosti predočili što je urađeno i što se planira, te zahvaliti na pomoći u tim teškim trenucima. Uz brojne visoke goste skupu su nazočili uz ostale: dr. Dragan Čović  član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ BiH, Sezin Sinanglu rezidentna koordinatorica UNDP, predstavnici veleposlanstava Europskih zemalja u BiH čiji su timovi pomagali poplavljenoj Posavini,  Mijo Krešić zamjenik ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, predstavnici federalnih ministarstava te predstavnici županijskih i općinskih institucija i vojske.

  Gosti i svi nazočni na skupu su se najprije kroz kratak film podsjetili na dramatične trenutke poplava u Županiji Posavskoj, a potom je skup pozdravio u ime domaćina predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić, te izrazio svoju zahvalnost gostima koji su se odazvali pozivu  da se na okruglom stolu „Posavina dvije godine nakon poplava ” kroz govor i sliku prisjete katastrofalne elementarne nepogode koja je u Županiji Posavskoj napravila štete koja se procjenjuje na 189 milijuna KM jer je vodom prekrila 74 % teritorija tri posavske općine. Podsjetio je na teške trenutke borbe sa nabujalom rijekom, trenucima koji su se mjerili milimetrima rasta pomahnitalih rijeka i nadljudskim naporima da se spasu životi, podsjetio je na evakuaciju stanovništva, njihovo zbrinjavanje u kolektivne centre, a potom obnovu domova i uništene infrastrukture. -Ukupno je poplavljeno 6100 stambenih objekata. Plavni vodni val zadržao se 22 dana i time značajno uvećala ionako ogromne štete. Utrošeno je oko 800.000 metara kubnih materijala za punjenje vreća. Spasilački timovi evakuirali su 1634 osobe, a međunarodni timovi prepumpali su oko 8 milijuna kubnih metara vode. Nakon poplava rekonstruirano je 6,2 km savskog nasipa i 12 km ljetnog nasipa koji štite 750 ha plodnog poljoprivrednog zemljišta. Ovo su samo neki od podataka koji zorno pokazuju veličinu katastrofe ali i borbe posavaca i brojnih domaćih i međunarodnih prijatelja sa prirodnom nesrećom- svibanjskom poplavom, kazao je premijer Klaić.

  -Treba istaknuti da su u realizaciji projekata i programa oporavka od poplava korištena sredstva donirana od zemalja EU, sredstva Vlade FBiH, sredstva Vlade Županije Posavske,  sredstva USAID-a, Federalnog fonda za pomoć nastradalima u poplavama, Vlade države Kuvajt , Švicarskog crvenog križa, Karitasa, Vrhbosnaske biskupije, Unicefa,  te donacije ostalih  institucija, organizacija, grupa građana i pojedinaca. U sanaciju šteta nastalih u poplavama na prostoru Županije Posavske uloženo je oko 30 milijuna KM, a na implementaciji navedenih programa na prostoru Županije Posavske najviše se istaknule Agencije za implementaciju  UNDP, IOM, CRS, naveo je Marijan Klaić i dodao da se okrugli stol održava u vrijeme kada težište svojih aktivnosti premještaju sa saniranja posljedica poplava na  razvoj gospodarstva i rješavanje drugih pitanja od životne važnosti za žitelje Posavine.

  Biranim riječima skupu se obratio i član predsjedništva BiH i predsjednik HDZ BiH dr. Dragan Čović i dao potporu projektima obnove poplavljene Posavine. Zahvalio je svima koji su pomogli, ljudima iz međunarodnih institucija koje djeluju u BiH, prijateljima iz svijeta koji su na praktičan način, ne razmišljajući tko je tko u BiH, pružili ruku i uvjeren je da je to promijenilo razmišljanje o BiH, te načinu života i njenoj izgradnji. -Svi ste dali poseban doprinos da se zaliječe rane i da danas ipak možemo gledati s više optimizma na život u našoj Posavini. Prije svega zahvala svim ljudima koji su pokazali veliko srce da smo izbjegli ljudska stradanja. Dvije godine nakon poplava, možemo biti zahvalni svima koji su na human način djelovali i onima iz čitavog svijeta koji su bili do kraja solidarni, a naravno i unutar same BiH i naših prvih susjeda, da su pružili ruku ljudima posavskog kraja. Ako sve vežemo za sliv rijeke Save, poplava je zahvatila Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju i da nismo bili svi povezani, vjerojatni bi posljedice prirodne katastrofe bile mnogo izraženije, kazao je dr.Dragan Čović i nastavio. -Danas želim da vas potaknem da napravimo analizu što je učinio svatko iz svog kuta. Bez obzira što smo to proglasili tisućljetnim valom ili katastrofom, moje pitanje je može li nam se to dogoditi za godinu ili za dvije i da li bi nešto bolje prošli u Domaljevcu, Orašju, Šamcu i bilo kojem drugom dijelu u BiH koji je imao slične posljedice, ne samo od plimnog vala, nego i klizišta kad idemo od Tuzle prema Brčkom, ili od Doboja prema Savi? Da li smo danas nešto organiziraniji, odgovorniji i obučeniji da na kvalitetan način odgovorimo takvim iskušenjima i da li smo iz svega izvukli pouke, upitao se Čović i potaknuo da upravo ovakvim godišnjim skupovima Posavina treba glasno otvoriti ta pitanja na datum kada je i sama osjetila moć prirode. U nastavku svojeg izlaganja dr.Dragan Čović je poručio premijeru Vlade ŽP da svake godine organizira sličan okrugli stol da bi se podsjetili da sve nije prošlo i da se zajednički sagleda kako napraviti kvalitetniji i sadržajniji život u Posavini. -Unutar predsjedništva BiH bar jednom godišnje treba organizirati slična promišljanja kako bi uveli segment odgovornosti unutar BiH prema sličnim događanjima. Jednostavno to nemojte nikad zaboraviti i nađite načina kako to trajno obilježiti u samoj Posavini, jer 2014.godina ima svoje posebno mjesto, zaključio je dr.Dragan Čović član Predsjedništva BiH.

   

  Sejad Delić direktor Agencije za vodno područje rijeke Save istaknuo je da su svi zaštitni vodni objekti u kratkom roku dovedeni na nivo zaštite od 100-godišnjih voda, odnosno na nivo zaštite koji su imali prije poplava.  Međunarodna zajednica je od BiH zatražila izradu akcionog plana zaštite od poplava i upravljanje rijekama od 2014.-2017.g. Taj akcioni plan je prvi dokument u sektoru voda koji je rađen na nivou čitave BiH. Da bi zaštitne vodne objekte i  doveli na nivo zaštite od velikih voda rijeke Save potrebno je 65 milijuna. Ukupno su osigurana sredstva od 32 milijuna KM. Predviđena sredstva, a neosigurana iznose oko 33 milijuna KM i konstantno kontaktiramo sa Europskom komisijom kako bi sredstva bila što prije operativna. Očekuje da se u 2016.g. započne i velikim dijelom i rekonstruira nasip u Srednjoj Posavini u dužini od 8 km, dionica Kopanice, zatim realizirati do kraja projekt lokacije Pauk u Domaljevcu, te izgraditi Centar obrane od poplava. Izrađen je i Projekt ranog upozorenje obrane od poplava koji omogućava da najmanje u 3 dana predvidimo određene vremenske nepogode odnosno poplave i doprinesemo boljem stupnju sigurnosti građana, zaključio je Delić.

  Prigodnim obraćanjem iz svojeg resora obratio se skupu i Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH.- Suradnja nas unutar sustava u BiH mora biti daleko jača i morat ćemo razraditi određene scenarije što nam se može dogoditi. Stvorili smo određene preduvjete,  sa susjednim državama smo potpisali sporazum o zaštiti i spašavanju. Na inicijativu NATO-a u proceduri smo organiziranja velike vježbe „Odgovor na prirodne i druge katastrofe u BiH. Predsjedništvo BiH podržalo je tu inicijativu koja će se održati 2016/17 g. Napravit ćemo određene simulacije kako bi se pronašao pravi odgovor na prirodne katastrofe u suradnju BiH sa međunarodnim institucijama. Vježba će obuhvatiti prostor Posavske i Tuzlanske županije, Brčko Distrikta i dio Semberije, kazao je Krešić.

  Sezin Sinangolu rezidentna koordinatorica UNDP-a je kazala kako je bila iznenađena viđenima nakon novog dolaska u Posavinu, jer nakon dugo vremena  mislila je da će biti vidljiviji  tragovi užasnog razaranja koje su načinile poplave. -Ono što mogu da vidim jesu obnovljene škole ili većina, većina cesta, većina domova, zdravstvenih ustanova koji su obnovljeni na prethodni nivo i vidljiv je vraćeni život stanovnika. Naravno da je pomoć i dalje potrebna jer obnova nije u cijelosti završena a UNDP ostaje vjeran prijatelj naroda ovoga kraja, kazala je  Sezin Sinangolu rezidentna koordinatorica UNDP-a i zahvalila županijskim i općinskim vlastima na suradnji u realiziranju obveza, aktivnosti i projekata pomoći kroz koje je  UNDP uložio 12 milijuna KM na teritoriji ŽP naglasila je Sinanoglu.

  Senad Kapetanović predstavnik organizacije CRS-a pozdravio je skup u ime predstavnika CRS-a za BiH Marca De Silve. -Hitnim intervencijama CRS je pomogao u periodu poplava, a u sklopu implementacije projekta cesta na području općine Domaljevac-Šamac, te uz izvrsnu suradnju sa Županijom Posavskom, rekonstruirao ljetni nasip Bazik u ukupnoj dužini od 8 km čija je projektna vrijednost iznosila oko 670 000 KM sa određenim sudjelovanjem ŽP. Osim ovog projekta navodi Kapetanović, implementirana su i dva projekta u lokalnoj samoupravi, rekonstrukcija poljoprivrednog puta Brvnik  i rekonstrukcija kanala na području Mjesne zajednice Grebnice.

  Nakon svih prigodnih riječi vezanih za poplave, Vlada ŽP iskazala je veliko hvala onim koji su na bilo koji način pomagali u teškom poplavnom vremenu kroz Pismo zahvale na pruženoj ljudskoj, materijalnoj i financijskoj potpori tijekom katastrofalnih svibanjskih poplava 2014.g. kao i u sanaciji šteta. Pismo zahvale Vlade Županije Posavske je uručeno, ili će se to Vlada učiniti naknadno za one koji nisu bili: Delegaciji Europske unije u BiH, dr. Draganu Čoviću članu Predsjedništva BiH i predsjedniku HDZ BiH, Sezin Sinanoglu rezidentnoj koordinatorici UNDP, veleposlanstvima država koje su sudjelovale u pomoći tijekom i nakon poplava, organizacijama koje su pomagale i još uvijek to čine u Županiji Posavskoj kroz razne projekte ( CRS za BiH i UNDP), Oružanim snagama BiH, Državnom uredu  za Hrvate izvan RH, Gradskoj upravi grada Zagreba,Vladi Hercegovačkoneretvanske županije, Federalnom fondu  za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriju FBiH. Za vrijeme trajanja okruglog stola upriličena je i multimedijalna prezentacija podsjećanja na svibanjske poplave u Županiji Posavskoj, ne samo kroz prikazani film, već i kroz stotine slika poplavljene Posavine,  te izložbu fotografija iz poplavnog vremena u tri posavske općine.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti