Više

  Okrugli stol “Reforma javne uprave u Federaciji BiH”

  Najčitanije

  „Reforma javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine – izazovi i ciljevi”, naziv je okruglog stola koji je održan u organizaciji Federalnog ministarstva pravde i SIGMA/OECD (zajednička inicijativa Europske unije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj). Sudionici skupa na kojem su elaborirani različiti aspekti i izazovi u primjeni federalnog i županijskih zakona o državnoj službi, bili su dužnosnici federalne i županijskih razina, te međunarodni predstavnici. Županiju Posavsku predstavljali su ministar pravosuđa i uprave Pero Radić u Vladi ŽP i županijski koordinator za reformu javne uprave Marko Dujak.

  Vlada Federacije BiH je 2018. godine utvrdila Strategiju za reformu javne uprave kojom je, između ostalog, predviđeno i donošenje novog zakona o državnoj službi. Federalni ministar pravde Mato Jozić, istaknuo je da slijedi formiranje radne grupe na partnerskom odnosu između županija i FBiH kako bi se pristupilo izradi novog zakona o državnoj službi, uz puno uvažavanje specifičnosti ta dva nivoa vlasti. Šef Sekcije za europsku integraciju, politička i ekonomska pitanja Delegacije EU u BiH Krassimir Nikolov istaknuo je da se radi o oblasti koja je uvrštena među 14 prioriteta u sklopu Mišljenja Europske komisije. Direktor Zavoda za javnu upravu FBiH i koordinator za reformu javne uprave u FBiH Enver Išerić izrazio je uvjerenje da će se kroz zajednički rad postići dogovor po pitanju reforme državne službe.

  U svom izlaganju ministar Radić je istaknuo kako javna uprava u BiH ima izuzetno značajnu ulogu u procesu europskih integracija jer omogućava provedbu nužnih reformi za ulazak BiH u EU. -Nažalost moram primijetiti da građani BiH nemaju dojam da se u sustavu javne uprave postiže značajniji napredak po pitanju reforme. Među građanima je i dalje uvriježeno mišljenje da je javna uprava jedan glomazan i trom aparat. Zbog navedenog stanja ne iznenađuje stav javnosti da bi osnovni cilj reforme javne uprave trebao biti smanjenje tog aparata. Međutim, to nikako nije i ne smije biti jedini cilj ove reforme. Svima nam je jasno da reforma javne uprave u BiH nailazi na niz prepreka i ograničenja. Neki od najznačajnijih su složena organizacija države i slab gospodarski rast, pri čemu se onda nažalost državna služba promatra kao jedini siguran poslodavac, izjavio je ministar Radić te je ukazao na glavne smjernice prema učinkovitijoj upravi. Uz ostalo naglasio je potrebu formiranja Registra državnih službenika i uvođenje obveze popunjavanja imovinske kartice/kartona za sve državne službenike što predstavlja temelj za svaki daljnji rad na reformi javne uprave u Županiji Posavskoj, kazao je ministar Radić i izrazio uvjerenje da će Županija Posavska dati svoj puni doprinos u reformi javne uprave.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti