Polaganje stručnog ispita zdravstvenih djelatnika

745

U zgradi Vlade Županije Posavske organizirano je polaganje stručnog ispita zdravstvenih djelatnika. Kandidati su ispit polagali pred Povjerenstvom za polaganje stručnog ispita zdravstvenih djelatnika koje čine stručne osobe iz zdravstvenih ustanova i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske. Stručni ispit je položilo 15 medicinskih tehničara, jedan laboratorijsko-sanitarni tehničar i jedan fizioterapeutski tehničar.