Popis javnih poduzeća s obvezom financijskog izvještavanja

Najčitanije

Sukladno članku 2.(3)(4) Pravilnika o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 69/14 i 14/15), Ministarstvo financija Županije Posavske objavljuje Popis javnih poduzeća koja imaju obvezu financijskog izvještavanja kako slijedi:

RB NAZIV JAVNOG PODUZEĆA ADRESA
1. JP «Komunalac» d.o.o. Odžak R.Milovanovića 13., 76290 Odžak
2. JP «Komunalac» d.o.o. Orašje 3. ulica br. 73, 76270 Orašje
3. JP «Vodovod i odvodnja» d.o.o. Orašje 11. ulica br. 14, 76270 Orašje
4. JP «Radiopostaja Orašje» d.o.o. Orašje 8. ulica br. 4, 76270 Orašje

Navedena javna poduzeća su sukladno članku 3.(5) obvezna popunjene Obrasce JP u elektronskoj i pisanoj formi dostavljati Ministarstvu financija Županije Posavske u rokovima propisanim člankom 18.(8) Pravilnika.

Obrazac JP

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti