Postignuti rezultati nakon intervjua

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A   P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbor
ORAŠJE

Broj: 02-2/1-04-453/15-KZI-9
Orašje, 29.02.2016. godine 

POSTIGNUTI REZULTATI NAKON INTERVJUA OBAVLJENOG 25.02.2016. GODINE

Redni broj Ime i prezime Ocjena intervju

Broj osvojenih bodova

1. Miroslav Baotić 24
2. Igor Zlatarević 23
3. Marijana Tomašević 22
4. Antonija Župarić 18
5. Danijel Prgić 19
6. Asim Jusić 23
7. Stjepan Ćutunić 17
8. Ismet Mehić 16
9. Damir Manasov 23
10. Emsar Svrakić 22
11. Marinko Nedić 15
12. Edin Bajrektarević 23
13. Josip Živković 21
14. Adil Bašić 15
15. Edin Medžiković 22
16. Nemanja Jović 14
17. Ilija Filipović 19
18. Dajana Vladisavljević 19 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Goran Kopić          

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A   P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbor
ORAŠJE

Broj: 02-2/1-04-453/15-KZI-10
Orašje, 29.02.2016. godine

Tabelarni prikaz ukupno postignutih rezultata na testiranjima po javnom natječaju za čin mlađeg inspektora

Redni broj Ime i prezime kandidata Test općeg znanja

Sa esejom

Ocjena

Test fizičke spremnosti

Ocjena

Intervju

Ocjena

Ukupno
1. Miroslav Baotić, diplomirani kriminalist 3,8 4 5 12,8
2. Edin Bajrektarević, diplomirani kriminalist 4,8 4 4 12,8
3. Marijana Tomašević, prvostupnica kriminologije 3,8 5 4 12,8
4. Igor Zlatarević, diplomirani kriminalist 3,8 3 4 10,8
5. Stjepan Ćutunić, prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija 3,6 4 3 10,6
6. Danijel Prgić, diplomirani kriminalist 2,8 4 3 9,8
7. Ismet Mehić, prof. njemačkog jezika i književnosti 3,8 3 3 9,8
8. Marinko Nedić, magistar informatike 2,6 5 2 9,6
9. Damir Manasov, magistar ekonomije 3,8 1 4 8,8
10. Antonija Župarić, prvostupnica kriminalistike 2,8 3 3 8,8
11. Adil Bašić, dipl. pravnik 3,8 3 2 8,8
12. Emsar Svrakić, diplomirani kriminalist 2,6 2 4 8,6
13. Edin Medžiković, prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija 2,6 2 4 8,6
14. Josip Živković, diplomirani pravnik 2,4 2 4 8,4
15. Asim Jusić, diplomirani kriminalist 2,8 1 4 7,8
16. Dajana Vladisavljević, diplomirani ekonomist 1,8 3 3 7,8
17. Ilija Filipović, diplomirani politolog 1,6 3 3 7,6
18. Nemanja Jović, profesor sociologije 2,6 3 2 7,6

 

Komisija za izbor predlaže kandidate od rednog broja 1. do rednog broja 5. za upošljavanje.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svi kandidati imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave bodovne liste na oglasnim pločama MUP-a Županije Posavske odnosno na web stranici Vlade Županije Posavske. Žalba se podnosi   Policijskom odboru Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske , a koji se nalazi u sjedištu MUP-a ŽP u III ulici broj 20 u Orašju.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Goran Kopić        

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti