Više

  Postignuti rezultati nakon intervjua

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  Ž U P A N I J A   P O S A V S K A
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  Uprava policije
  Komisija za izbor
  ORAŠJE

  Broj: 02-2/1-04-453/15-KZI-9
  Orašje, 29.02.2016. godine 

  POSTIGNUTI REZULTATI NAKON INTERVJUA OBAVLJENOG 25.02.2016. GODINE

  Redni broj Ime i prezime Ocjena intervju

  Broj osvojenih bodova

  1. Miroslav Baotić 24
  2. Igor Zlatarević 23
  3. Marijana Tomašević 22
  4. Antonija Župarić 18
  5. Danijel Prgić 19
  6. Asim Jusić 23
  7. Stjepan Ćutunić 17
  8. Ismet Mehić 16
  9. Damir Manasov 23
  10. Emsar Svrakić 22
  11. Marinko Nedić 15
  12. Edin Bajrektarević 23
  13. Josip Živković 21
  14. Adil Bašić 15
  15. Edin Medžiković 22
  16. Nemanja Jović 14
  17. Ilija Filipović 19
  18. Dajana Vladisavljević 19 

   

  PREDSJEDNIK KOMISIJE
  Goran Kopić          

  Bosna i Hercegovina
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  Ž U P A N I J A   P O S A V S K A
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  Uprava policije
  Komisija za izbor
  ORAŠJE

  Broj: 02-2/1-04-453/15-KZI-10
  Orašje, 29.02.2016. godine

  Tabelarni prikaz ukupno postignutih rezultata na testiranjima po javnom natječaju za čin mlađeg inspektora

  Redni broj Ime i prezime kandidata Test općeg znanja

  Sa esejom

  Ocjena

  Test fizičke spremnosti

  Ocjena

  Intervju

  Ocjena

  Ukupno
  1. Miroslav Baotić, diplomirani kriminalist 3,8 4 5 12,8
  2. Edin Bajrektarević, diplomirani kriminalist 4,8 4 4 12,8
  3. Marijana Tomašević, prvostupnica kriminologije 3,8 5 4 12,8
  4. Igor Zlatarević, diplomirani kriminalist 3,8 3 4 10,8
  5. Stjepan Ćutunić, prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija 3,6 4 3 10,6
  6. Danijel Prgić, diplomirani kriminalist 2,8 4 3 9,8
  7. Ismet Mehić, prof. njemačkog jezika i književnosti 3,8 3 3 9,8
  8. Marinko Nedić, magistar informatike 2,6 5 2 9,6
  9. Damir Manasov, magistar ekonomije 3,8 1 4 8,8
  10. Antonija Župarić, prvostupnica kriminalistike 2,8 3 3 8,8
  11. Adil Bašić, dipl. pravnik 3,8 3 2 8,8
  12. Emsar Svrakić, diplomirani kriminalist 2,6 2 4 8,6
  13. Edin Medžiković, prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija 2,6 2 4 8,6
  14. Josip Živković, diplomirani pravnik 2,4 2 4 8,4
  15. Asim Jusić, diplomirani kriminalist 2,8 1 4 7,8
  16. Dajana Vladisavljević, diplomirani ekonomist 1,8 3 3 7,8
  17. Ilija Filipović, diplomirani politolog 1,6 3 3 7,6
  18. Nemanja Jović, profesor sociologije 2,6 3 2 7,6

   

  Komisija za izbor predlaže kandidate od rednog broja 1. do rednog broja 5. za upošljavanje.

  POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

  Svi kandidati imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave bodovne liste na oglasnim pločama MUP-a Županije Posavske odnosno na web stranici Vlade Županije Posavske. Žalba se podnosi   Policijskom odboru Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske , a koji se nalazi u sjedištu MUP-a ŽP u III ulici broj 20 u Orašju.

   

  PREDSJEDNIK KOMISIJE
  Goran Kopić        

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti