Više

  Potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece

  Najčitanije

  Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece potpisan je danas (5.5.) u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju. Protokol su potpisali predstavnici institucija i ustanova s područja Županije Posavske koje imaju dodira s određenim pravima djeteta: Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP, Ministarstva unutarnjih poslova ŽP, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP, Županijske uprave za inspekcijske poslove, Grada Orašje, Općine Odžak, Općine Domaljevac-Šamac i Tima za borbu protiv trgovine ljudima Županije Posavske. Potpisivanju su prisustvovali Damir Živković, ministar zdravstva i socijalne politike ŽP, Željko Nedić, ministar unutarnjih poslova ŽP, Marijan Oršolić, gradonačelnik Grada Orašja, Mara Dabić, direktorica Županijske uprave za inspekcijske poslove, te predstavnici ostalih institucija.


  -Važno je da se kroz ovaj Protokol daje jasan hodogram postupanja kada, kako i na koji način određena ustanova treba da poduzima određene radnje u prevenciji i u proaktivnoj identifikaciji djece koja su potencijalne žrtve trgovine ljudima. Protokol nije samo u službi zaštite djece kao potencijalnih žrtava trgovine ljudima nego i u zaštiti profesionalaca koji rade s djecom i za djecu zato što po prvi puta imaju jasno definirane uloge i odgovornosti u smislu postupanja kada je riječ o sumnji na trgovinu djecom. Smisao ovog Protokola je da uspostavi koordinaciju svih institucija i ustanova kada je riječ o suzbijanju trgovine ljudima, da se jasno zna čija je uloga, gdje se završavaju nadležnosti jedne institucije i ustanove i gdje nastupa odgovornost druge institucije. Zahvaljujem Timu za borbu protiv trgovine ljudima Županije Posavske, svim institucijama i ustanovama u Županiji Posavskoj, što su ocijenili neophodnost uspostavljanja ovakvog referalnog mehanizma na području Županije Posavske i što su na ovaj način doprinijeli ne samo zaštiti djece koja imaju prebivalište na području Županije Posavske nego i djece koja dolaze iz drugih općina odnosno županija. Ovo je ogroman doprinos i potpora državi Bosni i Hercegovini u unapređenju stanja kada je riječ o suzbijanju trgovine ljudima, a s naglaskom na djecu. Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece je razvijen u okviru projekta Jačanje lokalnih referalnih mehanizama za suzbijanje trgovine ljudima koji se implementira od strane World Vision u Bosni i Hercegovini, organizacije Zemlja djece u Bosni i Hercegovini i romskog informativnog centra Kali Sara Sarajevo, a podržan je od strane Vlade SAD-a, istaknula je direktorica Udruženja “Zemlja djece” u Bosni i Hercegovini Mirsada Bajramović.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti