Više

  Potpisan ugovor o redovitom održavanju 48,14 km regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2024. g.

  Najčitanije

  U zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju danas (12.1.) potpisan je Ugovor o redovitom održavanju 48,14 kilometara regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2024. godinu, odnosno do okončanja ranije započetog postupka javne nabave. Potpisivanju ugovora nazočio je predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić. Ugovor su potpisali ispred naručitelja radova, ministar prometa, veza i zaštite okoliša Pero Radić i predstavnik izvođača radova Branko Bago, direktor društva „Ceste“ d.d. Mostar. Ugovor za javnu nabavu radovi – „Redovito održavanje 48,14 kilometara regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2024. godinu“ dodijeljen je ponuđaču „CESTE“ d.d. Mostar u skladu s ponudom i s ponuđenom cijenom 701.998,74 KM s PDV-om.

  Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske kao ugovorno tijelo dana 20.11.2023. godine objavilo je Obavijest o nabavi broj: 45-1-3-10-3-16/23 o provedbi otvorenog postupka za radove na redovitom održavanju 48,14 kilometara regionalnih cesta u Županiji Posavskoj, kojim je bilo predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma za razdoblje od 2024.-2026. godine. U zakonski ostavljenom roku, dana 08.12.2023. godine na Tendersku dokumentaciju izjavljena je žalba koja je sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama proslijeđena na rješavanje Uredu za razmatranje žalbi BiH.

  U cilju zakonski obveznog kontinuiranog izvođenja redovitog održavanja na regionalnim cestama u Županiji Posavskoj, do okončanja postupka pokrenutog otvorenim postupkom, a u skladu s odredbom članka 24. Zakona o javnim nabavama, pokrenut je pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi u III. faze, te je nakon okončanja istog ugovor o redovitom održavanju 48,14 kilometara regionalnih cesta dodijeljen društvu „Ceste“ d.d. Mostar. Ugovor je dodijeljen društvu koje je i u prethodnom razdoblju obavljalo redovito održavanje regionalnih cesta u Županiji Posavskoj, a do okončanja ranije započetog postupka javne nabave.

  Redovito održavanje regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2024. godinu (u ljetnim i zimskim uvjetima) provoditi će se na sljedećim regionalnim cestama:
  U općini Odžak:
  -Regionalna cesta R-464a, dionica Odžak – Donji Svilaj ukupne dužine 14000 m;
  -Regionalna cesta R-464b, (Novi Grad M-14.1 – Gornja Dubica M 14.2.) ukupne dužine 8958 m.
  U općini Domaljevac–Šamac:
  -Regionalna cesta R-464c, (Ulica Sv.Ane kroz Domaljevac – SLC 4 – ulica Nikole Tesle kroz Brvnik – granica entiteta RS) ukupne dužine 5730 m;
  U Gradu Orašju:
  -Regionalna cesta R-463, dionica Donja Mahala – Bok, ukupne dužine 8000 m;
  -Regionalna cesta R-463a, (Ulica Filipovići Bok – križanje s R-463 – ulica Kralja Tomislava (Oštra Luka) – Školska ulica (Oštra Luka) do križanja s ulicom Šošino brdo (Oštra Luka) – SLC 2 ulica Šošino brdo (Oštra Luka) – Brvnik – granica entiteta RS) ukupne dužine 5700 m;
  -Regionalna cesta R-463b, (Ulica Vladimira Nazora (Tolisa) – križanje s M-14.2 i križanje s R-463) ukupne dužine 3350 m;
  -Regionalna cesta R-463c, (Ugljara križanje sa M-14.2 – Ugljara centar -SLC 7 (Ugljara- Centar)-ulica Josipa Bana Jelačića (Donja Mahala)-križanje sa M- 14.2.) ukupne dužine 2400 m.

  Naručitelj radova je povjerio, a izvođač preuzeo izvođenje radova na održavanju regionalnih cesta na gore navedenim dionicama ovog ugovora u skladu sa odredbama ovog Ugovora, Zakona o cestama FBiH, Smjernicama za projektiranje, građenje održavanje i nadzor nad cestama Pravilnikom o održavanju cesta, Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama BiH, Planom redovnog održavanja regionalnih cesta za 2024. godinu i jediničnim cijenama iz ponude Izvođača broj 5205/23 od 29.12.2023. godine.
  Iz Ministarstva istovremeno obavještavaju da su svi ljudski i materijalni resursi izvođača radova osigurani i spremni za obavljanje najsloženijih zahvata na održavanju regionalnih cesta a poglavito u ovom zimskom razdoblju, s ciljem neometanog i sigurnog odvijanja prometa na regionalnim cestama.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti