Više

  Potpisani ugovori o izvođenju radova na odvodnji dijela R 464b Novi Grad- Gornja Dubica i na sanaciji i rekonstrukciji lokanih cesta u Općini Odžak

  Najčitanije

  U Vladi Županije Posavske u Odžaku danas (14.12.) potpisani su Ugovor o izvođenju radova na odvodnji dijela regionalne ceste R 464b Novi Grad – Gornja Dubica, u vrijednosti od 52.065,00 KM, kao i Ugovor o izvođenju dodatnih radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u Općini Odžak, u vrijednosti 59.816,00 KM. Ugovore je potpisao ministar prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske Pero Radić i predstavnik firme „Balegem“ d.o.o. Gradačac Džemal Kulović, koja je odabrani ponuđač za izvođenje radova.

  Nakon provedenog postupka javne nabave ugovori su potpisani za:

  -Radove na odvodnji dijela regionalne ceste R 464b Novi Grad – Gornja Dubica. Ovim radovima postojeća dionica rekonstruirane regionalne ceste zaštitit će se od novog oštećenja, a oborinska voda s ceste putem uređene kanalske mreže i postavljenim cijevima odvodi se u recipijent čime se omogućava sigurno prometovanje. Vrijednost ugovorenih radova je 52.065,00 KM s PDV-om, a radove će izvoditi „Balegem“ d.o.o. Gradačac. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu na ekonomskom kodu 821600 – rekonstrukcija i investicijsko održavanje regionalnih cesta.

  -Dodatne radove na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak, obzirom da se radi o radovima koji su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje i kao takvi se ne mogu odvojiti od postojećeg ugovora. Vrijednost ugovorenih radova je 59.816,00 KM s PDV-om, a radove će izvoditi „Balegem“ d.o.o. Gradačac. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu na ekonomskom kodu 821500 – rekonstrukcija i investicijsko održavanje lokalnih cesta.

  Realizacija ovog projekta planirana je u Planu i Programu održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske, izvijestili su iz Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti