Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja
Broj:03-05-17 /16
Datum, 26.01.2016. godine

Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14), Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

1. Ilija Živković iz Kostrča
2. Ismet Mehić iz Odžaka
3. Marko Živković iz Kostrča
4. Edina Halilović iz Orašja

da će se polaganje ispita općeg znanja održati dana 03.02.2016. godine u 11 sati, u zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku ul. Titova bb.,76 290 Odžak.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju ispita općeg znanja utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
Naknadu za polaganje ispita općeg znanja u iznosu od 200,00 KM kandidat je dužan uplatiti na depozitni račun Županije Posavske broj: 3380002210457121, vrsta prihoda 722 611, općina 068 sa naznakom „naknada za polaganje ispita općeg znanja“.

Kandidati su dužni prije početka ispita predočiti dokaz o uplati troškova ispita općeg znanja.

Predsjednik
Safeta Sejdić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti