Više

  Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja
  Broj:03-05-17 /16
  Datum, 26.01.2016. godine

  Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14), Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidate:

  1. Ilija Živković iz Kostrča
  2. Ismet Mehić iz Odžaka
  3. Marko Živković iz Kostrča
  4. Edina Halilović iz Orašja

  da će se polaganje ispita općeg znanja održati dana 03.02.2016. godine u 11 sati, u zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku ul. Titova bb.,76 290 Odžak.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju ispita općeg znanja utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
  Naknadu za polaganje ispita općeg znanja u iznosu od 200,00 KM kandidat je dužan uplatiti na depozitni račun Županije Posavske broj: 3380002210457121, vrsta prihoda 722 611, općina 068 sa naznakom „naknada za polaganje ispita općeg znanja“.

  Kandidati su dužni prije početka ispita predočiti dokaz o uplati troškova ispita općeg znanja.

  Predsjednik
  Safeta Sejdić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti