Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja
Broj:03-05-13 /16
Datum, 21.01.2016. godine

Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14), Povjerenstvo za polaganje ispita općeg znanja

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

1.Mario Brkić iz Bazika
2.Ružica Vincetić iz Donje Mahale
3.Dragan Kobaš iz Kostrča

da će se polaganje ispita općeg znanja održati dana 29.01.2016. godine u 12 sati, u zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku ul. Titova bb.,76 290 Odžak.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju ispita općeg znanja utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

Naknadu za polaganje ispita općeg znanja u iznosu od 200,00 KM kandidat je dužan uplatiti na depozitni račun Županije Posavske broj: 3380002210457121, vrsta prihoda 722 611, općina 068 sa naznakom „naknada za polaganje ispita općeg znanja“.

Kandidati su dužni prije početka ispita predočiti dokaz o uplati troškova ispita općeg znanja.

Predsjednik

Safeta Sejdić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti