Poziv za 10. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-308/15
Orašje, 16.06.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 9. sjednice, sazivam  10. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d 

1.Prijedlog odluke o odobravanju sufinanciranja pristupanja Općine Orašje Garantnom fondu NERDA Tuzla
2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave
3.. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
4. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o visini osnovice za oobračun plaća uposlenika korisnika  Proračuna Županije Posavske

Sjednica Vlade će se održati dana 16.06.2015.godine (utorak) sa početkom u 09,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti