Više

  Poziv za 10. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-308/15
  Orašje, 16.06.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 9. sjednice, sazivam  10. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i   r e d 

  1.Prijedlog odluke o odobravanju sufinanciranja pristupanja Općine Orašje Garantnom fondu NERDA Tuzla
  2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave
  3.. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  4. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o visini osnovice za oobračun plaća uposlenika korisnika  Proračuna Županije Posavske

  Sjednica Vlade će se održati dana 16.06.2015.godine (utorak) sa početkom u 09,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti