Više

  Poziv za 11. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-325/15
  Orašje, 30.06.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 10. sjednice, sazivam  11. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i   r e d 

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu
  2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na  poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  5.Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
  6. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2015.godinu
  7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za travanj školske 2014./2015.godine
  8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša Vidovice za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova obnove učionica i ureda na gornjem katu škole
  10.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša Vidovice za provođenje postupka javne nabave opreme za kabinete matematike, informatike, fizike, biologije, zemljopisa, engleskog i njmačkog jezika,
  11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje nadstrešnice ispred ulaza u školu
  12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova izrade parkinga i pješačke staze
  13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova zamjena unutarnje stolarije
  14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova povećanje energetske učinkovitosti na školskim objektima i obnova zidova u učionicama
  15.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Mjesnoj zajednici Kopanice
  16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  17.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
  18.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na čišćenju i uređenju kanala „Strušci-Rit“ od km 0+000,00 do km 0+480,00
  19.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji korita rijeke Tolise-Glavni recipijent od km 4+831,00 fo km 6+239,00 i zamjena CP na stacionaži 1+336,00
  20.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji kanala „Bokovi“ od km 0+000,00 do km 0+865,00
  21.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog odbora za razvoj.
  22. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja za angažiranje Ivane Mijić po ugovoru o djelu
  23. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova  za popunu upražnjenih radnih mjesta
  24.Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu financija za popunu radnog mjesta državnog službenika
  25. Prijedlog zaključka (ugovori o djelu za lipanj i srpanj  2015.g.)

  Sjednica Vlade će se održati dana 02.07.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 14,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti