Više

  Poziv za 116. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-470/18
  Orašje, 30.10.2018.godine

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 116. sjednicu Vlade Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 115. sjednice Vlade, predlažem slijedeći:

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskim zajednicama na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece s posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  5. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
  6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
  7. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva,obrta i zadruga“
  8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu
  9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti tajniku Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske za popunu upražnjenog radnog mjesta
  10. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.godine
  11. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posvske za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.godine

  Materijali pod rednim brojem 10. i 11. biti će vam proslijeđeni na službene e-mail adrese

  Sjednica Vlade će se održati dana 31.10.2018.godine (srijeda) sa početkom u 14:30 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  ____________________
  Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti