Poziv za 116. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-470/18
Orašje, 30.10.2018.godine

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 116. sjednicu Vlade Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 115. sjednice Vlade, predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskim zajednicama na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece s posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
5. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
7. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva,obrta i zadruga“
8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu
9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti tajniku Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske za popunu upražnjenog radnog mjesta
10. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.godine
11. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posvske za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.godine

Materijali pod rednim brojem 10. i 11. biti će vam proslijeđeni na službene e-mail adrese

Sjednica Vlade će se održati dana 31.10.2018.godine (srijeda) sa početkom u 14:30 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

____________________
Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti