Poziv za 117. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-490/18
Orašje, 16.11.2018.godine

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 117. sjednicu Vlade Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 116. sjednice Vlade, predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga za izradu Elaborata za određivanje granica vodnog dobra na području općine Odžak
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Sveučilištu u Mostaru
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2018./2019.godine
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Orašje i Domaljevac-Šamac
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Odžak
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba, po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“
10. Prijedlog rješenja o imenovanju interresornog Koordinacijskog tijela Vlade Županije Posavske za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021)
11. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izbor rukovodećeg državnog službenika u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske
12. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Orašju
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika
14. Prijedlog zaključka o neradnom danu na području Županije Posavske
15. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske na sklapanje izvansudske nagodbe
16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2018.godini
17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija

Sjednica Vlade će se održati dana 20.11.2018.godine (utorak) sa početkom u 13:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

____________________
Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti