Poziv za 12. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-354/15
Orašje, 14.07.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 11. sjednice, sazivam  12. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d 

1.Nacrt izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
2. Informacija o stanju u poljoprivredi Županije Posavske

Sjednica Vlade će se održati dana 15.07.2015.godine (srijeda) sa početkom u 14,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti