Više

  Poziv za 121. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-556/18
  Orašje, 19.12.2018.godine

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 121. sjednicu Vlade Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 119. i 120. sjednice Vlade, predlažem slijedeći:

  Dnevni red

  1. Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu
  2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu
  3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zadravstvene zaštite i ostalim potporama za 2018. godinu
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
  6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
  7. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
  8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
  9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
  10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu
  11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zdravstveno osiguranje
  15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

  17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
  18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime programa suradnje i podrške vjerskim zajednicama izvan područja Županije Posavske
  19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti šefu Ureda za povratak raseljenih lica- prognanika i izbjeglica za donošenje rješenja o visini naknade
  20. Prijedlog zaključka o usvajanju Informacije

  Materijali pod rednim brojem 1., 2 i 20. biti će vam proslijeđeni na službene e-mail adrese

  Sjednica Vlade će se održati dana 20.12.2018.godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  ____________________
  Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti