Više

  Poziv za 122. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-577/18
  Orašje, 27.12.2018.godine

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 122. sjednicu Vlade Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 121. sjednice Vlade, predlažem slijedeći:

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima s područja Županije Posavske

  2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

  3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

  4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2018./2019.godine

  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2018./2019.godine

  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – Samostan sestara „Franjevke Marijine Misionarke“ Odžak

  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – „Održivi razvoj prirodnih resursa“

  11. Prijedlog rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis

  12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje rješenja o visini naknade

  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine

  14. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za zdrvstvene i socijalne potrebe

  15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu

  16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

  17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama

  18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

  19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći majkama koje su tijekom 2018. godine rodile dijete

  20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posvske za 2018. godinu političkim strankama i samostalnim zastupnicima

  21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  22. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – HNK „Mladost“ Vidovice

  23. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o raspodjeli-refundaciji nepovratnih financijskih sredstava za financijsku potporu razvoju zadruga po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika napovratnih financijskih sredstava za financijske potpore razvoju zadruga“

  24. Prijedlog rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“

  25. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske

  26. Prijedlog zaključka

  27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti

  28. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  Sjednica Vlade će se održati dana 28.12.2018.godine (petak) sa početkom u 14:30 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  ____________________
  Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti