Više

  Poziv za 123. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-01/19
  Orašje, 11.01.2019.godine

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 123. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem slijedeći:

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu

  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019.godinu Ministarstvu financija

  3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

  4. Prijedlog zaključka o primanju k znanju Izvješća

  Sjednica Vlade će se održati dana 14.01.2019.godine (ponedjeljak) sa početkom u 14:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  ____________________
  Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti