Poziv za 123. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-01/19
Orašje, 11.01.2019.godine

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 123. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu

2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019.godinu Ministarstvu financija

3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

4. Prijedlog zaključka o primanju k znanju Izvješća

Sjednica Vlade će se održati dana 14.01.2019.godine (ponedjeljak) sa početkom u 14:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

____________________
Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti