Više

  Poziv za 124. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-08/19
  Orašje, 23.01.2019.godine

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 124. sjednicu Vlade Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 122. i 123.sjednice Vlade predlažem slijedeći:

  Dnevni red

  1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu

  2. Prijedlog zaključka o ostvarivanju prava na naknadu za slučaj teške bolesti člana uže obitelji

  3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

  4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti

  5. Prijedlog zaključka o davnju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja na zaključivanje ugovora o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj 2018./2019. godini

  7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade

  8. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na zaključivanje Ugovora o pružanju usluga

  Sjednica Vlade će se održati dana 25.01.2019.godine (petak) sa početkom u 09:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  ____________________
  Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti