Više

  Poziv za 13. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-362/15
  Orašje, 21.07.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 12. sjednice, sazivam 13. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
  2.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarsvu zdravstva rada i socijalne politike
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa
  7. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja
  8. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostupanjske upravne komisije
  9. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma
  10. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određno vrijeme ( ŠC Orašje-2 stražara)
  11. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje Joze Pranjić po osnovu ugovora o djelu za lipanj 2015.g.
  12. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje Ruže Majić po osnovu ugovora o djelu za veljaču i ožujak 2015.g.
  13. Odgovori na zastupnička pitanja (Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa i Ministarsvu zdravstva rada i socijalne politike
  14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na ugovor o djelu za kolovoz 2015.godine.

  Sjednica Vlade će se održati dana 23.07.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 14,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Odžaku.

  Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti