Poziv za 13. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-362/15
Orašje, 21.07.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 12. sjednice, sazivam 13. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Prijedlog uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
2.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarsvu zdravstva rada i socijalne politike
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa
7. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja
8. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostupanjske upravne komisije
9. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma
10. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određno vrijeme ( ŠC Orašje-2 stražara)
11. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje Joze Pranjić po osnovu ugovora o djelu za lipanj 2015.g.
12. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje Ruže Majić po osnovu ugovora o djelu za veljaču i ožujak 2015.g.
13. Odgovori na zastupnička pitanja (Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa i Ministarsvu zdravstva rada i socijalne politike
14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na ugovor o djelu za kolovoz 2015.godine.

Sjednica Vlade će se održati dana 23.07.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 14,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Odžaku.

Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti