Poziv za 15. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-396/15
Orašje, 20.08.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 15. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i  r e d

1.Prijedlog odluke o usvajanju dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
3. Prijedlog Odluke o proglašenju prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2015.godini
8.Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova za davanje suglasnsoti za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, MUP-a Županije Posavske putem javnog natječaja
9. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
10. Zahtjev Kantonalnog suda u Odžaku za davanje suglasnosti za angažirnje Elvire Pobrić po osnovu ugovora o djelu za mjesec kolovoz 2015.godine
11. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2015.godine
12.. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Župnaije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2015.godine
Sjednica Vlade će se održati dana 24.08.2015.godine (ponedjeljak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti