Više

  Poziv za 16. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-415/15
  Orašje, 07.09.2015.g.
  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 14 i 15. sjednice, sazivam 16. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika Županije Posavske
  2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno- športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime sufinanciranja programa obrazovanja djece s posebnim potrebama
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranje prijevoza učenika za svibanj i lipanj školske 2014./2015.godine
  7. Prijedlog odluke o odobravanju uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine
  8.Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zaovoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
  9. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Zaovoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
  10. Prijedlog dokumenta okvirnog Proračuna Županije Posavske za razdoblje 2016.-2018.godine
  11.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( računovođa OŠ Orašje)
  12.Zahtjev Ureda predsjednika Vlade za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu sa Dajanom Vladisavljević za rujan 2015.g.
  13. Odgovori na zastupnička pitanja
  14. Zahtjevi za sklapanje ugovora o djelu za rujan 2015.godine
  Sjednica Vlade će se održati dana 09.09.2015.godine (srijeda) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.
  Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti