Poziv za 16. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-415/15
Orašje, 07.09.2015.g.
Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 14 i 15. sjednice, sazivam 16. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika Županije Posavske
2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno- športskih programa i aktivnosti
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime sufinanciranja programa obrazovanja djece s posebnim potrebama
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranje prijevoza učenika za svibanj i lipanj školske 2014./2015.godine
7. Prijedlog odluke o odobravanju uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine
8.Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zaovoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
9. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Zaovoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
10. Prijedlog dokumenta okvirnog Proračuna Županije Posavske za razdoblje 2016.-2018.godine
11.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( računovođa OŠ Orašje)
12.Zahtjev Ureda predsjednika Vlade za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu sa Dajanom Vladisavljević za rujan 2015.g.
13. Odgovori na zastupnička pitanja
14. Zahtjevi za sklapanje ugovora o djelu za rujan 2015.godine
Sjednica Vlade će se održati dana 09.09.2015.godine (srijeda) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.
Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti