Poziv za 19. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-510/15
Orašje, 05.11.2015.g.
Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 18. sjednice, sazivam 19 sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d

1.Nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju u Županiji Posavskoj
2.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
3.Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
4.Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu
5.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
6.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2015./2016.godine
8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
9.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
10.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalen politike
11.Prijedlog odluke o odobranju uplate sredstava (Kasim Fehatović)
12. Prijedlog odluke o odobranju uplate sredstava (Emir Havić)
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
14. Prijedlog odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
15.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje
16.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti na ugovor o djelu za Jozu Pranjić za mjesec listopad 2015.g.
17.Zahtjev Ureda predsjednika Vlade za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu s Dajanom Vladisavljević
18. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2014.godinu
19. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske Orašje za 2014.godinu
20. Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014.godinu
21. Izvješće o radu Službe za upošljavanje za 2014.godinu.
22. Informacija o stanju u oblasti prostornog uređenja u Županiji Posavskoj
23. Javni poziv za angažiranje volonera u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
24.Odgovor Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na zastupničko pitanje zastupnika Jose Oršolić

Sjednica Vlade će se održati dana 09.11.2015.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti