Više

  Poziv za 19. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-510/15
  Orašje, 05.11.2015.g.
  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 18. sjednice, sazivam 19 sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:
  D n e v n i r e d

  1.Nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju u Županiji Posavskoj
  2.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  3.Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  4.Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu
  5.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  6.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2015./2016.godine
  8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  9.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  10.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalen politike
  11.Prijedlog odluke o odobranju uplate sredstava (Kasim Fehatović)
  12. Prijedlog odluke o odobranju uplate sredstava (Emir Havić)
  13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  14. Prijedlog odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
  15.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje
  16.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti na ugovor o djelu za Jozu Pranjić za mjesec listopad 2015.g.
  17.Zahtjev Ureda predsjednika Vlade za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu s Dajanom Vladisavljević
  18. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2014.godinu
  19. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske Orašje za 2014.godinu
  20. Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014.godinu
  21. Izvješće o radu Službe za upošljavanje za 2014.godinu.
  22. Informacija o stanju u oblasti prostornog uređenja u Županiji Posavskoj
  23. Javni poziv za angažiranje volonera u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
  24.Odgovor Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na zastupničko pitanje zastupnika Jose Oršolić

  Sjednica Vlade će se održati dana 09.11.2015.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti