Poziv za 2 sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-156/15
Orašje, 08.04.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa I. Konstituirajuće  sjednice, sazivam  2. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d 

1.      Zahtjev za davanje suglasnosti  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme- spremačica (ŠC Orašje)
2.      Zahtjev za davanje suglasnosti  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za angažiranje osobe po ugovoru o djelu- spremačica (SSŠ Orašje)
3.      Zahtjev za davanje suglasnosti  Općinskom sudu u Orašju  za sklapanje   ugovora o djelu sa Marinom Tipurom
4.      Zahtjev za davanje suglasnosti  Općinskom sudu u Orašju  za sklapanje   ugovora o djelu sa Marom Jurić
5.      Zahtjev za davanje suglasnosti  Općinskom sudu u Orašju  za sklapanje   ugovora o djelu sa Ružicom Baotić
6.      Zahtjev za davanje suglasnosti  Kantonalnom sudu u Odžaku  za sklapanje   ugovora o djelu sa Elvirom Porobić
7.      Zahtjev za davanje suglasnosti  Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja za angažiranje osobe po osnovu ugovora o djelu sa Zoranom Jelušić za  veljaču i ožujak 2015.g.
8.      Ostavka Ane Andrić na dužnost predsjednika Upravnog odbora županijske Agencije za privatizaciju
9.      Ostavka Ane Andrić na dužnost člana Povjerenstva za prizive državne službe Županije Posavske
10.  Prijedlog zaključka

Sjednica Vlade će se održati dana 10.04.2015.godine (petak) sa početkom u 13,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

                                                                                                          Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti