Poziv za 20. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-543/15
Orašje, 23.11.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 20. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d

1.Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o utemeljenju i ustroju Službe za upošljavanje Županije Posavske
2.Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Službe za upošljavanje Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu financija
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Županijskoj bolnici Orašje za sufinanciranje kapitalnih projekata
6 Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2015./2016.g.
9.Prijedlog odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih financiranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca)
11.Prijedlog rješenja o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
12. Prijedlog zaključka o namjeri osiguranja sredstava za projekt „Rekonstrukcija gradske ulice sa priključcima i kružnog raskrižja kod zgrade stare općine u Odžaku“ u Proračunu za 2016.godinu
13. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za isplatu po Rješenju o visini naknade članovima Povjerenstva za javne nabave u OŠ Domaljevac, OŠ Orašje i Ministarstvu.
14. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme po školama
15. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu po školama
16.Zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za davanje suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta „stručni suradnik za biljnu proizvodnju u poljoprivrednoj stručnoj službi“ u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem internog natječaja
17. Zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za davanje suglasnosti na isplatu po Rješenju o visini naknade članovima stručnog povjerenstva
18.Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2015.godine
19.Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01.do 30.09.2015.godine

Sjednica Vlade će se održati dana 26.11.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti