Više

  Poziv za 22. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-588/15
  Orašje, 09.12.2015.g.
  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 21. sjednice, sazivam 22. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Nacrt Zakona o javnom okupljanju
  2. Nacrt Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
  5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o sistematizaciji Ministarstva gospodarstva)
  8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Ministarstvu gospodarstva na Odluku o financiranju upošljavanja kod g.d. „DEJOKOP“)
  9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama.
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
  12. Prijedlog zaključka (ugovori o djelu za studeni i prosinac)
  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
  14. Zahtjev Ministarstva pravosuđa i uprave za davanje suglasnosti za upošljavanje stručnog suradnika
  15. Zahtjev Ureda za Gospodarski razvoj za davanje suglasnosti za prijem 3 državna službenika – stručna suradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
  16. Zahtjev Županijske uprave za inspekcijske poslove za prijem termoenergetskog inspektora
  17. Zahtjev Općinskog suda za davanje suglasnosti za raspisivanjem javnog natječaja za stručnog suradnika za vođenej zemljišnih knjiga
  18. Zahtjev Općinskog suda za davanje suglasnosti za raspisivanjem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta viši referent za operativno tehničke poslove –daktilograf, na određeno vrijeme
  19. Zahtjev Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za angažiranje Joze Pranjića po osnovu ugovora o djelu za prosinac 2015.g.
  20. Zahtjev Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu u školama.
  21. Zahtjev Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u školama.
  22. Zahtjev MUP-a za davanje suglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika – 5 izvršitelja, putem javnog natječaja
  23. Izvješće o radu Županijskog zavoda za pruženje pravne pomoći za 2014.godinu
  24. Izvješće o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2014.godinu

  Sjednica Vlade će se održati dana 10.12.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti