Poziv za 23. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-619/15
Orašje, 15.12.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 22. sjednice, sazivam 23. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
3.Prijedlog uredbe o osnivanju i organizaciji Županijskog stožera cvilne zaštite
4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
5.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje
6.Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
7.Zahtjev Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za davanje suglasnosti za upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme u Domu zdravlja Domaljevac-Šamac
8. Zahtejv Službe za upošljavanje o davanju suglasnosti za angažiranje Ilije Pejića, Danijela Vorgića i Dragane Kaurinović po osnovu ugovora o djelu
9.Odgovor na zastupničko pitanje

Sjednica Vlade će se održati dana 16.12.2015.godine (srijeda) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti