Više

  Poziv za 23. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-619/15
  Orašje, 15.12.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 22. sjednice, sazivam 23. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1.Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
  2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
  3.Prijedlog uredbe o osnivanju i organizaciji Županijskog stožera cvilne zaštite
  4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  5.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje
  6.Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
  7.Zahtjev Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za davanje suglasnosti za upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme u Domu zdravlja Domaljevac-Šamac
  8. Zahtejv Službe za upošljavanje o davanju suglasnosti za angažiranje Ilije Pejića, Danijela Vorgića i Dragane Kaurinović po osnovu ugovora o djelu
  9.Odgovor na zastupničko pitanje

  Sjednica Vlade će se održati dana 16.12.2015.godine (srijeda) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti