Više

  Poziv za 24. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-632/15
  Orašje, 22.12.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 23. sjednice, sazivam 24. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.
  2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.
  3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Progra
  a utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima sa područja Županije Posavske
  5.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2014./2015.godini
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2015./2016.godine
  7. Prijedlog odluke o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine
  8. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2015.godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu UNDP-u
  10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-512/15
  11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-579/15
  12. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje
  13. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju rukovoditelja
  14. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju između razvojnog programa Ujedinjenih Nacija, Vlade Posavskog kantona i Općine Orašje
  15. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa o davanju suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u OŠ Orašje.
  16. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa o davanju suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u SSŠ Orašje.
  17. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti na isplatu po Rješenju o utvrđivanju visine novčanih naknada članovima Povjerenstva za javne nabave u OŠ Orašje i SŠ Odžak.
  18. Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova o davanju suglasnosti na Rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor
  19. Odgovori na zastupnička pitanja.

  Sjednica Vlade će se održati dana 23.12.2015.godine (srijeda) sa početkom u 09,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti