Više

  Poziv za 25. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-656/15
  Orašje, 28.12.2015.g.
  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 24. sjednice, sazivam 25. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:
  D n e v n i r e d
  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za šport i kulturu“
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2015./2016.godine
  3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti
  5. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstvu za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacija i udruženjima građana
  6. Prijdlog zaključka o dvanju suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu u slučaju teške bolesti
  Sjednica Vlade će se održati dana 29.12.2015.godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti