Poziv za 25. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-656/15
Orašje, 28.12.2015.g.
Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 24. sjednice, sazivam 25. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d
1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za šport i kulturu“
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2015./2016.godine
3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti
5. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstvu za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacija i udruženjima građana
6. Prijdlog zaključka o dvanju suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu u slučaju teške bolesti
Sjednica Vlade će se održati dana 29.12.2015.godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti