Poziv za 27. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-18/16
Orašje, 28.01.2016.g.
Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 27. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja
2. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta Tajnika Vlade Županije Posavske
4. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava
5. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003. godine
6. Prijedlog rješenja o postavljenju Tajnika Vlade Županije Posavske
7. Prijedlog zaključka o ovlaštenju za potpisivanje Aneksa Sporazuma o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, Vlade Županije Posavske i Općine Orašje
8. Prijedlog zaključka o ovlaštenju na potpisivanje Aneksa Sporazuma o dijeljenju troškova između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Županije Posavske
9. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske
10. Prijedlog zaključka o dostavljanju Izvješća o radu za 2015.godinu
11. Prijedlog zaključka o dostavljanju Programa rada za 2016.godinu
12. Prijedlog zaključka
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
14. Zahtjev Županijske uprave civilne zaštite za davanje suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u tijelu državne službe
Sjednica Vlade će se održati dana 29.01.2016.godine (petak) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti