Više

  Poziv za 27. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-18/16
  Orašje, 28.01.2016.g.
  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 27. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta Tajnika Vlade Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava
  5. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003. godine
  6. Prijedlog rješenja o postavljenju Tajnika Vlade Županije Posavske
  7. Prijedlog zaključka o ovlaštenju za potpisivanje Aneksa Sporazuma o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, Vlade Županije Posavske i Općine Orašje
  8. Prijedlog zaključka o ovlaštenju na potpisivanje Aneksa Sporazuma o dijeljenju troškova između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Županije Posavske
  9. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske
  10. Prijedlog zaključka o dostavljanju Izvješća o radu za 2015.godinu
  11. Prijedlog zaključka o dostavljanju Programa rada za 2016.godinu
  12. Prijedlog zaključka
  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  14. Zahtjev Županijske uprave civilne zaštite za davanje suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u tijelu državne službe
  Sjednica Vlade će se održati dana 29.01.2016.godine (petak) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti