Poziv za 28. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-38/16
Orašje, 08.02.2016.g.
Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 28. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
3.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Prorač Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijelne potrebe
4.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Trensfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Orašje
6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac
7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Kući nade Odžak
8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske
9.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Crvenom križu Županije Posavske
10. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstva iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posvske za 2016.godinu
11.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
13.Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja
14. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja
15. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske
16. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sa Mostarskim sajmom d.o.o.
17. Prijedlog zaključka
18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
19.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme
20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

Sjednica Vlade će se održati dana 10.02.2016.godine (srijeda) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti