Više

  Poziv za 28. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-38/16
  Orašje, 08.02.2016.g.
  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 28. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  3.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Prorač Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijelne potrebe
  4.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Trensfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
  5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Orašje
  6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac
  7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Kući nade Odžak
  8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske
  9.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Crvenom križu Županije Posavske
  10. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstva iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posvske za 2016.godinu
  11.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
  13.Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja
  14. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja
  15. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske
  16. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sa Mostarskim sajmom d.o.o.
  17. Prijedlog zaključka
  18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  19.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme
  20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  Sjednica Vlade će se održati dana 10.02.2016.godine (srijeda) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti