Poziv za 29. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-64/16
Orašje, 23.02.2016.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 29. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“
2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama
3.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za osvarivanje prava civilnih žrtava rata
5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći
6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
9. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2015./2016.godini
14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
16. Prijedlog zaključka
17. Prijedlog zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske
18. Prijedlog zaključka (o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za siječanj 2016.g.)
19. Elaborat o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2015.godine u Županiji Posavskoj

Sjednica Vlade će se održati dana 24.02.2016.godine (srijeda) sa početkom u 09,30 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti