Više

  Poziv za 29. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-64/16
  Orašje, 23.02.2016.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 29. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“
  2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama
  3.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za osvarivanje prava civilnih žrtava rata
  5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći
  6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
  8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  9. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske
  10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2015./2016.godini
  14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije
  15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
  16. Prijedlog zaključka
  17. Prijedlog zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske
  18. Prijedlog zaključka (o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za siječanj 2016.g.)
  19. Elaborat o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2015.godine u Županiji Posavskoj

  Sjednica Vlade će se održati dana 24.02.2016.godine (srijeda) sa početkom u 09,30 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti