Više

  Poziv za 3 sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-175/15
  Orašje, 17.04.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 2. sjednice, sazivam  3. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i   r e d 

  1.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izradu Glavnog projekta rekonstukcije ljetnog nasipa Bazik-Domaljevac
  2.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za vršenje stručnog građevinskog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa Bazik-Domaljevac
  3.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Gantovi za informiranje
  4.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Gantovi za šport i kulturu
  5.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Gantovi za financiranje vjerskih zajednica
  6.      Zahtjev za davanje suglasnosti  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za angažiranje osobe po ugovoru o djelu za Jozu Pranjić za travanj 2015.g.
  7.      Prijedlog zaključka

  Sjednica Vlade će se održati dana 21.04.2015.godine (utorak) sa početkom u 13,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

                                                                                                            Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti