Poziv za 3 sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-175/15
Orašje, 17.04.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 2. sjednice, sazivam  3. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d 

1.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izradu Glavnog projekta rekonstukcije ljetnog nasipa Bazik-Domaljevac
2.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za vršenje stručnog građevinskog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa Bazik-Domaljevac
3.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Gantovi za informiranje
4.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Gantovi za šport i kulturu
5.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Gantovi za financiranje vjerskih zajednica
6.      Zahtjev za davanje suglasnosti  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za angažiranje osobe po ugovoru o djelu za Jozu Pranjić za travanj 2015.g.
7.      Prijedlog zaključka

Sjednica Vlade će se održati dana 21.04.2015.godine (utorak) sa početkom u 13,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

                                                                                                          Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti