Više

  Poziv za 31. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-117/16
  Orašje, 21.03.2016.g.
  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 30. sjednice, sazivam 31. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
  2. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
  3. Program rada Vlade Županije Posavske za 2016.godinu
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva i obrta
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžaki općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2015./2016.godine
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekata rekonstrukcije i sanacije RC-464 Odžak-Prud i RC-463 Orašje-Bok
  9. Zahtjev za razrješenje člana UV Županijske bolnice Orašje
  10. Prijedlog rješenja o konačnom imenovnaju Upravnog vijeća Službe za upošljavnaje Županije Posavske
  11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za mjesec ožujak 2016.g.
  12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu ( OŠ Tolisa i OŠ D. Mahala)
  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općinskom sudu u Orašju za zaključivanje ugovora o djelu s Lukom Stanić
  15. Prijedlog zaključka (o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovor o djelu za veljaču 2016.g.)
  16. Prijedlog zaključka (o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovor o djelu za ožujak 2016.g.)
  17. Prijdlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske
  18. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o tehničkoj suradnji na uspostavi sustava razmjene podataka koji se upisuju u registre udruga i zaklada u Bosni i Hercegovini
  19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa V Sporazuma broj:06-38-1306-2/10 od 28.12.2010.godine
  20. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa V Sporazuma broj:06-38-1307-2/10 od 28.12.2010.godine
  21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa III Sporazuma broj:06-38-685-2/13 od 11.07.2013.godine
  22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa VII Sporazuma broj:06-38-1360-3/08 od 23.12.2008.godine
  23. Odgovori na zastupnička pitanja
  Materijali pod točkama 1. 2. i 3. biti će Vam proslijeđeni e-mailom.
  Sjednica Vlade će se održati dana 24.03.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti