Više

  Poziv za 32. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-148/16
  Orašje, 07.04.2016.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 31. sjednice, sazivam 32. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava na poziciji „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji „Grant za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  5.Prijedlog odluke o davanju na korištenje donirane poljoprivredne mehanizacije i opreme Županiji Posavskoj
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva)
  7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta
  8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
  10.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pravu korištenja i načinu obračuna službenih mobilnih telefona kod korisnika Proračuna Županije Posavske
  11.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – službenih vozila
  12.Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava (Bahrudin Ganić)
  13.Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava (Nikola Oršolić)
  14.Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava (Anto Dugonjić)
  15.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike za upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Orašje
  16. Zahtjev o davanju suglasnosti Kantonalom sudu Odžak za upošljavanje jednog djelatnika – čistačica
  17.Izvješće o stipendiranju studenata u periodu od 01.01.2012.-31.12.2015.g.
  18. Izvješće o radu Službe za upošljavanje za 2015.godinu
  19. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo za 2015.godinu
  20. Izvješće o radu Zavoda zdravstvene osiguranja za 2015.godinu
  21. Izvješće o radu Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2015.godinu
  22. Izvješće o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2015.godinu
  23. Izvješće o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2015.godinu

  Materijali pod točkama 21.,22. i 23. biti će Vam proslijeđeni e-mailom

  Sjednica Vlade će se održati dana 08.04.2016.godine (petak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti