Više

  Poziv za 33. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-187/16
  Orašje, 26.04.2016.g.
  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 32. sjednice, sazivam 33. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:
  D n e v n i r e d

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji Grant za povratak raseljenih osoba utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za povratak raseljenih osoba
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
  5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za ožujak školske 2015./2016.godine
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu ma ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidske osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine (Ljuba Živković)
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu ma ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidske osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine (Katica Paradžik)
  8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za ispunjenje osnovnih uvjeta rada iz djelatnosti Zavoda
  9.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Domu zdravlja Odžak za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu općini Odžak
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim oganizacijama i udruženjima građana
  14. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
  15.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Orašje
  16. Prijdlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za travanj 2016.g.
  17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  18. Zahtjev o davanju suglasnosti Kantonalom tužiteljstvu za upošljavanje jednog djelatnika – daktilograf
  19. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2015.godinu
  20. Odgovori na zastupnička pitanja

  Materijal pod točkom 19. biti će Vam proslijeđeni e-mailom

  Sjednica Vlade će se održati dana 27.04.2016.godine (srijeda) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti