Poziv za 33. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-187/16
Orašje, 26.04.2016.g.
Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 32. sjednice, sazivam 33. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d

1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji Grant za povratak raseljenih osoba utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za povratak raseljenih osoba
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za ožujak školske 2015./2016.godine
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu ma ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidske osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine (Ljuba Živković)
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu ma ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidske osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine (Katica Paradžik)
8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za ispunjenje osnovnih uvjeta rada iz djelatnosti Zavoda
9.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Domu zdravlja Odžak za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu općini Odžak
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim oganizacijama i udruženjima građana
14. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
15.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Orašje
16. Prijdlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za travanj 2016.g.
17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
18. Zahtjev o davanju suglasnosti Kantonalom tužiteljstvu za upošljavanje jednog djelatnika – daktilograf
19. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2015.godinu
20. Odgovori na zastupnička pitanja

Materijal pod točkom 19. biti će Vam proslijeđeni e-mailom

Sjednica Vlade će se održati dana 27.04.2016.godine (srijeda) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti