Poziv za 34. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-219/16
Orašje,09.05.2016.g.

Na temelju članka 6. stavak 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 34. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 33 sjednice Vlade Županije Posavske predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d
1. Prijedlog uredbe o stegovnom postupku,
2. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopuni Statuta Službe za upošljavanje Županije Posavske,
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na uređenju desne strane javne površine uz RC 464- II Ulica u Orašju,
6. Prijedlog zaključka ( imenovanje Elvisa Živković za službenika za mlade)
7. Prijedlog zaključka o pripremi informacije,
8. Odgovori na zastupnička pitanja,
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu UNDP-u,
10. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za prijem djelatnika na određeno vrijeme,
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti,
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine,
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila.

Materijal pod točkom 1. bit će Vam prosljeđeni e-mailom

Sjednica Vlade će se održati dana 11.05.2016.godine (srijeda) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti