Više

  Poziv za 34. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-219/16
  Orašje,09.05.2016.g.

  Na temelju članka 6. stavak 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 34. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 33 sjednice Vlade Županije Posavske predlažem sljedeći:
  D n e v n i r e d
  1. Prijedlog uredbe o stegovnom postupku,
  2. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopuni Statuta Službe za upošljavanje Županije Posavske,
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na uređenju desne strane javne površine uz RC 464- II Ulica u Orašju,
  6. Prijedlog zaključka ( imenovanje Elvisa Živković za službenika za mlade)
  7. Prijedlog zaključka o pripremi informacije,
  8. Odgovori na zastupnička pitanja,
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu UNDP-u,
  10. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za prijem djelatnika na određeno vrijeme,
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti,
  12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine,
  14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila.

  Materijal pod točkom 1. bit će Vam prosljeđeni e-mailom

  Sjednica Vlade će se održati dana 11.05.2016.godine (srijeda) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti