Poziv za 35. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-237/16
Orašje,16.05.2016.g.

Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 35. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 33. i 34. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
D n e v n i    r e d
1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,
3. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade.

Sjednica Vlade će se održati dana 16.05.2016.godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti