Više

  Poziv za 35. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-237/16
  Orašje,16.05.2016.g.

  Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 35. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 33. i 34. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
  D n e v n i    r e d
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,
  3. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade.

  Sjednica Vlade će se održati dana 16.05.2016.godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti