Više

  Poziv za 37. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-250/16
  Orašje,31.05.2016.g.
  Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 37. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 36. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kosijerača
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kamenica
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Jošava
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za travanj školske 2015./2016.godine
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike
  8. Prijedlog rješenja o određivanju naknade članovima Povjerenstva za popis sredstava i sitnog inventara
  9. Prijedlog rješenja o određivanju naknade članovima Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja
  10. Prijedlog zaključka (izvješće o volonterskom radu)
  11. Prijedlog zaključka
  12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu (Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za svibanj 2016.godine)
  13. Prijedlog zaključka (davanje prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za svibanj 2016.godine
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike
  15. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  16. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  17. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  18. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  19. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  20. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  21. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Agenciji za privatizaciju na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  22. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Agenciji za privatizaciju na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  23. Odgovori na zastupnička pitanja

  Sjednica Vlade će se održati dana 03.06.2016.godine (petak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti