Poziv za 36. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-244/16
Orašje,23.05.2016.g.

 

Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 36. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d
1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
2. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske i
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti.

Sjednica Vlade će se održati dana 24.05.2016.godine (utorak) sa početkom u 08:30 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade

_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti