Više

  Poziv za 36. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-244/16
  Orašje,23.05.2016.g.

   

  Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 36. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
  D n e v n i r e d
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  2. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske i
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti.

  Sjednica Vlade će se održati dana 24.05.2016.godine (utorak) sa početkom u 08:30 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti