Više

  Poziv za 38. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-283/16
  Orašje,14.06.2016.g.
  Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 38. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 37. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske
  2. Prednacrt zakona o porodnim naknadama zaposlenim majkama
  3. Nacrt odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  5. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije Posavke za 2016.godinu
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove sakralnih objekata
  7. Prijedlog odluke o utvrđivannu visine naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
  8. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
  9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti
  10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Uredu za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica za zaključivanje ugovora o djelu
  11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na nagradu za rezultate rada
  12. Informacija o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske sa pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ u 2015.-oj godini.
  13. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2016.godine
  14. Izvješće o utrošku tekućih pričuva od 01.01.-31.03.2016.godine
  15. Program rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2016.godinu
  16. Program rada Županijske uprave civilne zaštite za 2016.godinu
  17. Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske za 2016.godinu
  18. Plan i program rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći
  19. Program rada za 2016.godinu Službe za upošljavanje Županije Posavske
  20. Prijedlog Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj
  Materijali pod točkama 1.,2.,13.-20. će Vam biti proslijeđeni e-mailom.

  Sjednica Vlade će se održati dana 16.06.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti