Poziv za 39. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-303/16
Orašje,01.07.2016.g.
Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 39. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 38. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d

1. Prijedlog uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe
2. Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske za razdoblje 2017.-2019.godine
3. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju izdataka za raprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu mjesnim zajednicama s područja Županije Posvske
6. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu
7. Prijedlog odluke o raspodijeli sredstava utvrđenih Proračunom Župnaije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za sanaciju šteta uzrokovanih poplavom
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za svibanj školske 2015./2016.godine
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na implementaciju Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava Županije Posavske
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i pokretnju postupka javne nabave –uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave –uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ( Zajednička služba)
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke-radovi na sanaciji i rehabilitaciji cesta u općinama Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti( Ministarstvo gospodarstva)
16. Prijedlog zaključka (ovlaštenje Predsjedniku Vlade)
17. Prijedlog zaključka (ugovor o djelu za lipanj 2016.g.)
18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo pravosuđa i uprave)
21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo financija)
22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- dodjela lovišta)
23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- popis bezvrijedne registraturne građe)
24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja)
25. Odgovori na zastupnička pitanja

Materijali pod točkama 1. i 2. proslijeđen Vam je e-mailom., a materijale od točke 13-25 dobili ste ranije
Sjednica Vlade će se održati dana 04.07.2016.godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade
_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti