Poziv za 4 sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-199/15
Orašje, 27.04.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 3. sjednice, sazivam  4. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d 

1.      Izvješčće o radu Vlade Županije Posavsek za 2014.godinu
2.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijelne potrebe
3.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Kapitalni grantovi za zdravstvo
4.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
5.      Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
6.      Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvariavanje prava na temelju odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
7.      Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
8.      Prijedlog odluke o izmjeni odluke o ostvarivanju prava na iznimne novčane pomoći
9.      Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
10.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
11.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2014./2015.godine
12.  Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje osonovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama
13.  Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
14.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2014./2015.godini
15.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16.  Prijedlog odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
17.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
18.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Sveučilištu u Mostaru
19.  Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu političkim strankama
20.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje  prava na iznimne novčane pomoći
21.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova gospodarsko-socijelnog vijeća na teritoriju Županije Posavske
22.  Zahtjev za davanje suglasnosti  Ministarstvu financija za raspisivanje javnog natječaja
23.  Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske

Sjednica Vlade će se održati dana 30.04.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 12,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

                                                                                                          Predsjednik Vlad
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti