Više

  Poziv za 4 sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-199/15
  Orašje, 27.04.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 3. sjednice, sazivam  4. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i   r e d 

  1.      Izvješčće o radu Vlade Županije Posavsek za 2014.godinu
  2.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijelne potrebe
  3.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Kapitalni grantovi za zdravstvo
  4.      Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
  5.      Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  6.      Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvariavanje prava na temelju odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
  7.      Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
  8.      Prijedlog odluke o izmjeni odluke o ostvarivanju prava na iznimne novčane pomoći
  9.      Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  10.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  11.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2014./2015.godine
  12.  Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje osonovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama
  13.  Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
  14.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2014./2015.godini
  15.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  16.  Prijedlog odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
  17.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
  18.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Sveučilištu u Mostaru
  19.  Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu političkim strankama
  20.  Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje  prava na iznimne novčane pomoći
  21.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova gospodarsko-socijelnog vijeća na teritoriju Županije Posavske
  22.  Zahtjev za davanje suglasnosti  Ministarstvu financija za raspisivanje javnog natječaja
  23.  Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske

  Sjednica Vlade će se održati dana 30.04.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 12,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

                                                                                                            Predsjednik Vlad
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti