Poziv za 40. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-337/16
Orašje,19.07.2016.g.
Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 40. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 39. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d

1. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu.
2. Prijedlog odluke o vrsti temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016.godinu
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija Županije Posavske
4. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu između Zajedničke službe Vlade i Ministarstva pravosuđa i uprave – Potrošačka jedinica Općinski sud Orašje
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za lipanj školske 2015./2016.godine
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti( Ministarstvo gospodarstva)
10. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja prostornog uređenja)
12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Zajednička služba Vlade)
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo financija)
14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo poljoprivrede)
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša)
16. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Zavodu zdravstvenog osiguranja
17. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Županijskom pravobraniteljstvu Odžak
19. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o subvencioniranju troškova opskrbe domaćinstava pitkom vodom

Sjednica Vlade će se održati dana 22.07.2016.godine (petak) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade
_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti