Više

  Poziv za 42. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-380/16
  Orašje,08.08.2016.g.
  Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 42. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 41. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete znanosti kulture i športa Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim oganizacijama i udruženjima građana
  3. Prijedlog zaključka o neradnom danu na području Županije Posavske
  4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaj
  5. Prijedlog zaključka ( Informacija Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva)
  6. Prijedlog zaključka (ugovori o djelu za srpanj i kolovoz tekuće godine)
  7. Mišljenje o Prednacrtu Zakona o pravima razvojačenih branitelja
  Sjednica Vlade će se održati dana 09.08.2016.godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade
  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti