Poziv za 42. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-380/16
Orašje,08.08.2016.g.
Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 42. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 41. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete znanosti kulture i športa Županije Posavske
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim oganizacijama i udruženjima građana
3. Prijedlog zaključka o neradnom danu na području Županije Posavske
4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaj
5. Prijedlog zaključka ( Informacija Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva)
6. Prijedlog zaključka (ugovori o djelu za srpanj i kolovoz tekuće godine)
7. Mišljenje o Prednacrtu Zakona o pravima razvojačenih branitelja
Sjednica Vlade će se održati dana 09.08.2016.godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade
_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti